OFICYNA WYDAWNICZA

Kierownik: mgr Katarzyna Rogowska
tel. (042) 6314 718
faks: (042) 6314 719
e-mail:
edytor@imp.lodz.pl

Tematyka książek i artykułów z czasopism wydawanych w Oficynie Wydawniczej Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi obejmuje m.in. diagnostykę i leczenie chorób zawodowych oraz zapobieganie im, higienę pracy, epidemiologię, ochronę radiologiczną, toksykologię doświadczalną, toksykologię środowiskową, fizjologię i psychologię pracy oraz organizację opieki zdrowotnej nad pracownikami.

W naszych opracowaniach znajdą Państwo aktualne informacje zarówno z ośrodków krajowych, jak i zagranicznych. Pomogą one Państwu doskonalić działalność placówek opieki zdrowotnej nad osobami pracującymi. Są również niezbędną pomocą dydaktyczną i metodyczną dla uczestników kursów doskonalących, a także dla osób zajmujących się promocją i ochroną zdrowia pracowników oraz nadzorem nad warunkami pracy.

Zapraszamy do publikowania w Oficynie Wydawniczej IMP (ZASADY publikowania), zachęcamy też do zapoznania się z treścią artykułów publikowanych w naszych czasopismach (BAZA czasopism) oraz do zakupu naszych wydawnictw (KSIĘGARNIA).

Nasze wydawnictwa
Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka
Copyright © 2008 IMP