Promocje | Książki | Czasopisma | Regulamin księgarni | Koszyk


OFICYNA WYDAWNICZA

Księgarnia książki

  Azbest w Polsce  Zanieczyszczenie środowiska, skutki zdrowotne, zasady bezpiecznego postępowania z azbestem

Azbest w Polsce
Zanieczyszczenie środowiska, skutki zdrowotne, zasady bezpiecznego postępowania z azbestem

Neonila Szeszenia-Dąbrowska, Beata Świątkowska

Rok wydania: 2016


Nakład wyczerpany

Książka jest dostępna w bibliotece Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, w bibliotekach miejskich i powiatowych oraz bibliotekach uczelni wyższych, szkół ponadpodstawowych i pedagogicznych w Łodzi i w województwie łódzkim, a także w bibliotekach wymienionych w Ustawie z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (http://www.bn.org.pl/zbiory/egzemplarz-obowiazkowy/ustawa-o-obowiazkowych-egzemplarzach-bibliotecznych , http://www.bn.org.pl/zbiory/egzemplarz-obowiazkowy/liczba-egzemplarzy-obowiazkowych ).

Monografia jest pierwszym zwartym wydawnictwem, w którym problematyka azbestowa w naszym kraju została przedstawiona wieloaspektowo.

Opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza, krótsza zawiera ogólne informacje o azbeście i jego biologicznym działaniu. W drugiej, zasadniczej części przedstawiono sytuację zagrożenia azbestem w kraju na podstawie m.in. wielkości importu i zużycia surowca, oszacowania ilości zabudowanych materiałów azbestowych, narażenia zawodowego na pył azbestu, poziomów stężenia włókien azbestowych w powietrzu atmosferycznym oraz zapadalności na zawodowe choroby azbestozależne, a także na międzybłoniaka (nowotworu swoistego dla ekspozycji na azbest w populacji generalnej). W książce omówiono metody bezpiecznego postępowania z azbestem.

Monografia jest adresowana do szerokiego grona odbiorców – zarówno profesjonalistów, pracowników ochrony zdrowia, ochrony środowiska, samorządowców, pracowników administracji publicznej, inspekcji sanitarnej, jak i każdego czytelnika zainteresowanego problemami zanieczyszczenia i skutków zdrowotnych narażenia na pył azbestu oraz zasadami bezpiecznego postępowania z materiałami zawierającymi ten surowiec.

Druk publikacji został sfinansowany w ramach dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Wydawca: Oficyna Wydawnicza MA
Recenzenci : prof. dr hab. Sławomir Czerczak, prof. Bogdan WojtyniakSzczegółyStrzałka

ISBN:978-83-936666-6-9
format:B5
liczba stron:160
oprawa:twarda
dziedzina:choroby zawodowe, środowisko
słowa kluczowe:azbest, ekspozycja, środowisko, skutki, profilaktyka, działanie na ludzi, metody, identyfikacja, metody identyfikacji, stężenia, ochrona, metody, normatywy, normatywy higieniczne, zanieczyszczenia, epidemiologia, choroby zawodowe, pył, zdrowie, nowotwory, szacowanie ryzyka, ryzyko, czynniki szkodliwe, wyroby azbestowo-cementowe, degradacja, bezpieczeństwo, ochrona, czynnik rakotwórczy, inwentaryzacja, ryzyko zawodowe, zabezpieczanie, usuwanie, warunki pracy, opieka zdrowotna, pracownik, były pracownik, programy, programy badań, zanieczyszczenie środowiska, skutki zdrowotne,
spis treści:

Od redakcji
1. Azbest – informacje ogólne
1.1. Co to jest azbest? Charakterystyka, właściwości i odmiany azbestu
1.2. Produkcja i zużycie azbestu na świecie
1.3. Identyfikacja i pomiary stężenia włókien azbestu w różnych środowiskach
1.4. Biologiczne działanie azbestu i skutki zdrowotne
1.4.1. Pylica azbestowa, zmiany opłucnowe
1.4.2. Nowotwory powodowane azbestem
1.5. Podstawowe zasady informowania mieszkańców o ryzyku zdrowotnym wynikającym z zagrożenia środowiskowego
2. Azbest – sytuacja w Polsce
2.1 Import, zużycie surowca, produkowane wyroby
2.1.1. Zakłady przetwórstwa azbestu i charakterystyka produkcji
2.2. Narażenie zawodowe na pył azbestu. Normatywy higieniczne (NDS)
2.3. Zanieczyszczenie środowiska azbestem
2.3.1. Oszacowanie ilości zabudowanych materiałów azbestowych
2.3.2. Poziomy stężenia włókien azbestu w powietrzu komunalnym na terenie kraju
2.3.3. Zanieczyszczenie środowiska azbestem w stopniu mającym charakter klęski ekologicznej – miasto i gmina Szczucin
2.3.4. Azbest w wodzie przeznaczonej do spożycia
2.4. Ochrona zdrowia pracowników narażonych na pył azbestu
2.4.1. Program profilaktycznych badań lekarskich dla byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu – Amiantus
2.5. Zapadalność na choroby azbestozależne i analiza umieralności wśród osób zawodowo eksponowanych na pył azbestu w Polsce
2.6. Zasady bezpiecznego postępowania z azbestem
2.6.1. Demontaż wyrobów zawierających azbest
2.7. Program oczyszczania kraju z azbestu 2002–2032
2.8. Wnioski z przeprowadzanych w kraju badań skutków zdrowotnych narażenia na pył azbestu
2.9. Sytuacja epidemiologiczna związana z zagrożeniem azbestem i skutkami dla zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego
Abstract

wróć

PROMOCJE!

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi promocjami w dziale PROMOCJE

Nasze wydawnictwa
Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka
Copyright © 2008 IMP