Promocje | Książki | Czasopisma | Regulamin księgarni | Koszyk


OFICYNA WYDAWNICZA

Księgarnia książki

 Orzecznictwo lekarskie dotyczące kierowców chorych na cukrzycę. Wskazówki metodyczne
Orzecznictwo lekarskie dotyczące kierowców chorych na cukrzycę. Wskazówki metodyczne
Pod redakcją: Andrzej Marcinkiewicz, Dorota Szosland


Rok wydania: 2012


Cena: 29,00 zł

Ze wstępu:
"Uwzględnienie cukrzycy stało się nieodzownym elementem oceny predyspozycji zdrowotnych
do kierowania pojazdami, nie tylko w związku ze wzrostem częstości jej występowania,
ale przede wszystkim w związku z towarzyszącymi jej powikłaniami, które
mogą stanowić przyczynę kolizji i wypadków drogowych.
Specyfika lekarskiego postępowania orzeczniczego wobec kierowców w większości
przypadków polega na badaniu pacjenta, który zgłosił się w poczuciu zdrowia w związku
z potrzebą uzyskania właściwego zaświadczenia, a nie w związku z chorobą powodującą
dolegliwości wymagające porady lekarskiej. Z tego powodu właśnie podczas takich
badań rozpoznaje się przypadki cukrzycy u osób, które są jej zupełnie nieświadome.
Powszechność występowania cukrzycy prowadzi do rosnącej liczby przypadków, w których
uprawnieni lekarze będą musieli chorującym na nią osobom wydać opinię o istnieniu
lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi".

książki o podobnej tematyce:
"Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych"


 SzczegółyStrzałka

ISBN:978-83-63253-07-3
format:B5
liczba stron:131
oprawa:miękka
dziedzina:medycyna pracy
słowa kluczowe:badanie lekarskie kierowców, cukrzyca, orzecznictwo lekarskie, prawo jazdy, predyspozycje zdrowotne do kierowania pojazdami, konsultacja diabetologiczna
spis treści:1. Stan prawny
Andrzej Marcinkiewicz, Ewa Wągrowska-Koski, Marcin Rybacki . 13
1.1. Badania kierowców oraz kandydatów na kierowców
w związku z przepisami prawa o ruchu drogowym . 15
1.2. Badania kierowców wykonujących transport drogowy
w związku z przepisami ustawy o transporcie drogowym . 20
1.3. Badania profilaktyczne pracowników kierujących pojazdami . 25
1.4. Przepisy prawne regulujące ocenę predyspozycji zdrowotnych
do kierowania pojazdami osób chorujących na cukrzycę . 28
2. Algorytm lekarskiego postępowania orzeczniczego u kierowców
z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej
Andrzej Marcinkiewicz, Dorota Szosland . 33
2.1. Wywiad lekarski . 34
2.2. Badania diagnostyczne . 37
2.3. Podsumowanie pierwszej części lekarskiego postępowania
orzeczniczego u kierowców z zaburzeniami gospodarki
węglowodanowej . 42
2.4. Wykazanie odpowiedniej kontroli nad przebiegiem choroby
przez osobę chorą na cukrzycę . 44
2.5. Informacja od lekarza prowadzącego pacjenta z cukrzycą . 46
2.6. Konsultacja diabetologiczna . 48
2.7. Inne konsultacje specjalistyczne
Andrzej Marcinkiewicz, Dorota Szosland, Alicja Pas-Wyroślak,
Magdalena Lewańska . 51
2.8. Podjęcie decyzji orzeczniczej . 56
3. Zalecenia dla kierowców chorujących na cukrzycę
Andrzej Marcinkiewicz, Dorota Szosland . 67
4. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej - aspekty diabetologiczne kluczowe
dla oceny predyspozycji zdrowotnych do kierowania pojazdami
Dorota Szosland, Andrzej Marcinkiewicz . 69
4.1. Zastosowanie glukometrów do diagnostyki
zaburzeń gospodarki węglowodanowej . 79
Piśmiennictwo . 81
Załącznik 1. Dyrektywa Komisji 2009/112/WE z dnia 25 sierpnia 2009 r.
zmieniająca Dyrektywę Rady 91/439/EWG
w sprawie praw jazdy . 87
Załącznik 2. Przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(DzU z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.) obowiązujące
do dnia 19 stycznia 2013 r., odnoszące się do zasad wykonywania
badań lekarskich i psychologicznych kierowców, instruktorów
i egzaminatorów oraz kandydatów na kierowców, instruktorów
i egzaminatorów . 95
Załącznik 3. Przepisy Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(DzU z 2011 r. nr 30, poz. 151 z późn. zm.) obowiązujące
do dnia 19 stycznia 2013 r., odnoszące się do zasad wykonywania
badań lekarskich i psychologicznych kierowców, instruktorów
i egzaminatorów oraz kandydatów na kierowców, instruktorów
i egzaminatorów . 103
Załącznik 4. Załącznik nr 4a do Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców
i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
(DzU z 2004 r. nr 2, poz. 15 z późn. zm.) - Sposób oceny stanu zdrowia
osoby chorej na cukrzycę w celu stwierdzenia istnienia lub braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. . 121
Załącznik 5. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców
i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
(DzU z 2004 r. nr 2, poz. 15 z późn. zm.) - Karta konsultacyjna
diabetologiczna do badań lekarskich kierowców i osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (wzór) . 123
Załącznik 6. Wkładka do dokumentacji medycznej kierowcy chorującego
na cukrzycę (wzór) . 125
Załącznik 7. Karta informacyjna - udokumentowanie kontroli nad przebiegiem
cukrzycy przez lekarza prowadzącego dla potrzeb oceny
predyspozycji zdrowotnych do kierowania pojazdami (wzór) . 127
Załącznik 8. Skierowanie do lekarza prowadzącego pacjenta z cukrzycą celem
udokumentowania kontroli nad przebiegiem choroby (wzór) . 129
Załącznik 9. Skierowanie na konsultację diabetologiczną (wzór) . 131

wróć

PROMOCJE!

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi promocjami w dziale PROMOCJE

Nasze wydawnictwa
Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka
Copyright © 2008 IMP