Promocje | Książki | Czasopisma | Regulamin księgarni | Koszyk


OFICYNA WYDAWNICZA

Księgarnia książki

  Zagrożenia i skutki zdrowotne  narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne pracowników zakładów gospodarki odpadami

Zagrożenia i skutki zdrowotne
narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne
pracowników zakładów gospodarki odpadami

Pod redakcją: Irena Szadkowska-Stańczyk


Rok wydania: 2007


Cena: 25,20 zł

Szacuje się, że narażenie na czynniki biologiczne występuje w co najmniej 148 specjalistycznych grupach zawodowych należących do 22 kategorii dużych gałęzi gospodarki. Do grup zawodowych o podwyższonym zagrożeniu tymi czynnikami należą także pracownicy zatrudnieni przy zagospodarowywaniu odpadów komunalnych.

W niniejszej monografii zespół autorów z Zakładu Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi przedstawił wyniki badań własnych tego środowiska zawodowego, a także badań przeprowadzonych w innych ośrodkach naukowych na świecie. Ilustrowana licznymi wskaźnikami ocena ilościowa i jakościowa narażenia na czynniki biologiczne występującego na różnych etapach przetwarzania odpadów została przedstawiona w kontekście technologii stosowanych w tym sektorze gospodarki, charakterystyki stanowisk pracy, występujących skutków zdrowotnych
oraz obowiązujących działań prewencyjnych, usankcjonowanych odpowiednimi
przepisami prawnymi.

Książka może pomóc pracodawcom i służbom zajmującym się ochroną zdrowia
w prawidłowej i pełnej ocenie zagrożeń biologicznych występujących w zakładach
gospodarki odpadami, dostarcza też wiedzy o potencjalnych skutkach zdrowotnych,
a także umożliwia opracowywanie i uzupełnianie programów prewencyjnych
adresowanych do omawianej grupy pracowników.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi promocjami w dziale PROMOCJESzczegółyStrzałka

ISBN:978-83-60818-08-4
Publication:I
format:A5
liczba stron:64
oprawa:miękka
dziedzina:higiena pracy
słowa kluczowe:odpady komunalne, odpady, służby komunalne, gospodarka odpadami komunalnymi, czynniki biologiczne, higiena pracy, zagrożenia zdrowotne, ekspozycja, pracownik, pracownicy, pył organiczny, bakterie, grzyby, wirusy, pasożyty, endotoksyny, mykotoksyny, prewencja, przepisy prawne, profilaktyka, środki ochrony
spis treści:

Przedmowa   
1. Stan gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
    (Alina Buczyńska)   
    1.1. Charakterystyka odpadów komunalnych   
    1.2. Sposoby zagospodarowania odpadów komunalnych   
2. Charakterystyka stanowisk pracy i pracowników zatrudnionych
    przy zagospodarowaniu odpadów komunalnych
    (Alina Buczyńska)   
3. Szkodliwe czynniki biologiczne i ocena ich występowania
    przy pracach z odpadami komunalnymi (Marcin Cyprowski)   
    3.1. Pył organiczny   
    3.2. Bakterie   
    3.3. Grzyby   
    3.4. Wirusy   
    3.5. Pasożyty wewnętrzne   
    3.6. Endotoksyny bakteryjne   
    3.7. (1→3)-β-D-glukany   
    3.8. Mykotoksyny   
4. Skutki zdrowotne ekspozycji na czynniki biologiczne
    pracowników gospodarki odpadami
    (Irena Szadkowska-Stańczyk)   
5. Działania prewencyjne (Anna Kozajda,
    Katarzyna Zielińska-Jankiewicz)   
    5.1. Przepisy prawne    
    5.2. Normatywy higieniczne   
    5.3. Profilaktyka medyczna   
    5.4. Techniczne, organizacyjne i indywidualne środki ochrony   
Piśmiennictwo   


wróć

PROMOCJE!

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi promocjami w dziale PROMOCJE

Nasze wydawnictwa
Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka
Copyright © 2008 IMP