Promocje | Książki | Czasopisma | Regulamin księgarni | Koszyk


OFICYNA WYDAWNICZA

Księgarnia książki

 Wybrane aspekty współczesnej epidemiologii przestrzennej  
na przykładzie zachorowalności na raka w województwie opolskim
Wybrane aspekty współczesnej epidemiologii przestrzennej
na przykładzie zachorowalności na raka w województwie opolskim
Andrzej Tukiendorf

Rok wydania: 2004


Cena: 12,00 zł

Cena w księgarni stacjonarnej: 7,35

W książce podjęto próbę poszukiwania epidemiologicznego tła zachorowań na raka (prostaty, szyjki macicy, płuc, wątroby i układu krwiotwórczego) w kontekście etnicznym (grup narodowościowych na Opolszczyźnie) oraz środowiskowym (magnezu w wodzie pitnej i skażenia radioaktywnym cezem).

Główną intencją autora jest propagowanie stosowania nowoczesnych technik obliczeniowych w badaniach przestrzennych zjawisk chorobowych. Uzyskiwane w ten sposób wyniki badawcze mogą mieć nie tylko charakter poznawczy, ale także pozwalać na organizację działań profilaktycznych lub interwencyjnych.

W pracy nie dokonano żadnego rankingu przydatności prezentowanych metod statystycznych do przybliżania istoty rozpatrywanych zjawisk epidemiologicznych — skupiono się jedynie na prezentacji ich szerokiego wachlarza.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi promocjami w dziale PROMOCJESzczegółyStrzałka

ISBN:83-88261-53-3
format:B5
liczba stron:118
oprawa:miękka
dziedzina:epidemiologia
słowa kluczowe:epidemiologia, rak, nowotwór, prostata, szyjka macicy, płuca, wątroba, układ krwiotwórczy, Opole, województwo opolskie, środowisko, magnez, woda, skażenie, cez, radioaktywność, techniki obliczeniowe, badania przestrzenne, badania, demografia, modelowanie poissonowskie, liczby oczekiwane, metoda bayesowska, regresja efektów stałych, przestrzenna autokorelacja, modelowanie przestrzenne, test Tango, analiza przeżyciowa, ryzyko Coxa, regresja Weibulla, sieci neuronowe, modelowanie dwumianowe-beta, białaczka, efekty losowe, efekty stałe
wróć

PROMOCJE!

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi promocjami w dziale PROMOCJE

Nasze wydawnictwa
Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka
Copyright © 2008 IMP