Promocje | Książki | Czasopisma | Regulamin księgarni | Koszyk


OFICYNA WYDAWNICZA

Księgarnia książki

 Ostre zatrucia 
Tom 1:   Rozpuszczalniki organiczne
Ostre zatrucia
Tom 1:
Rozpuszczalniki organiczne
Sylwestra Kruszewska, Jacek Rzepecki, Stefania Szymańska
Pod redakcją: Małgorzata Kotwica

Rok wydania: 1998
Seria wydawnicza: Ostre Zatrucia


Cena: 15,00 zł

Wydanie II wydawnictwa Ostre Zatrucia - Rozpuszczalniki Organiczne zawiera informacje o tych samych 50-ciu rozpuszczalnikach co pierwsze wydanie z 1994 r. W wydaniu drugim uzupełniono dane o właściwościach fizykochemicznych poszczególnych rozpuszczalników. W oparciu o dostępne piśmiennictwo światowe i komputerowe bazy danych Tomes Plus, Poisindex zweryfikowano informacje o ich toksyczności. Podano również numer Nr EWG (EEC) - numer zgodny z numerem EINECS (European lnventory of Existing Commercial Chemical Substances) lub z numerem ELINCS (European List of Notified Chemical Substances) oraz Nr ONZ -numer nadany przez ONZ. Normatywy higieniczne obowiązujące na stanowisku pracy (NDS. NDSCh) podane zostały na podstawie aktualnie obowiązującego (w momencie opracowywania wydawnictwa) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. - Dziennik Ustaw R.P. nr 79 z dnia 27 czerwca 1998 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi promocjami w dziale PROMOCJESzczegółyStrzałka

ISBN:1425-2112
Publication:II uzupełnione
Tom:1
format:A4
liczba stron:113
oprawa:miękka
dziedzina:ostre zatrucia
słowa kluczowe:ostre zatrucia, rozpuszczalniki organiczne
wróć

PROMOCJE!

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi promocjami w dziale PROMOCJE

Nasze wydawnictwa
Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka
Copyright © 2008 IMP