OFICYNA WYDAWNICZA

Zasady publikowania

Przed złożeniem do druku książki lub artykułu prosimy zapoznać się z zasadami publikowania przyjętymi w Oficynie Wydawniczej IMP. Prace przygotowane niezgodnie z nimi będą odsyłane do poprawy/uzupełnienia. W razie wątpliwości służymy Państwu pomocą (kontakt).

Jednocześnie informujemy, że w trosce o ochronę dóbr intelektualnych i wysoką jakość wydawanych publikacji Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera podjął współpracę z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Od marca 2011 r. wszystkie książki oraz artykuły do czasopism „Medycyna Pracy” i „International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health” złożone do druku w Oficynie Wydawniczej Instytutu są przed wydaniem analizowane za pomocą programu umożliwiającego stwierdzenie, czy nie doszło do wykorzystania innych tekstów z naruszeniem praw autorskich.

ZASADY I FORMULARZE

Czasopisma

       Wniosek o wyrażenie zgody na przedruk

       "Medycyna Pracy"

       "International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health"

 Książki

 Polecamy:

MNiSW: Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce
KEN: Dobre obyczaje w nauce
Jak napi­sać dobry arty­kuł naukowy, czyli naukowo o pisaniu
Jak dodać prace do Google Scho­lar i zwięk­szyć liczbę cyto­wań oraz indeks Hirscha
Lekarski Poradnik Językowy
Medical Subject Headings (MeSH)

Fre­eFul­lPDF - wyszu­ki­warka peł­no­tek­sto­wych pli­ków, prze­szu­kująca także ich zawar­tość (> 80 mln PDF-​ów)

Nasze wydawnictwa
Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka
Copyright © 2008 IMP