Księgarnia


OFICYNA WYDAWNICZA

Książki
W Oficynie Wydawniczej Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera wydawane są monografie, podręczniki, skrypty, poradniki, a także rozprawy naukowe na stopień naukowy doktora habilitowanego. Oprócz publikacji jednorazowych ukazują się pozycje wydawane w ramach serii wydawniczych (np. Kliniczna Medycyna Pracy, Wytyczne Szacowania Ryzyka Zdrowotnego dla Czynników Rakotwórczych). Autorami publikacji są zarówno pracownicy naukowi Instytutu, jak i osoby współpracujące z nimi.
Tematyka książek obejmuje m.in. choroby zawodowe, środowiskowe zagrożenia zdrowia, ochronę i promocję zdrowia, fizjologię, ergonomię i psychologię pracy, zagrożenia
chemiczne i fizyczne oraz ostre zatrucia.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami publikowania książek w Oficynie Wydawniczej IMP, a także zakupu naszych publikacji (księgarnia).

Nasze wydawnictwa
Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka
Copyright © 2008 IMP