Dorobek publikacyjny

W 2015 r. pracownicy Instytutu byli autorami 216 publikacji, w tym 122 prac o zasięgu międzynarodowym, z których 118 posiadało Impact Factor o sumarycznej wysokości 255,834 punktów.

Dorobek publikacyjny Instytutu z lat 2010–2015:

rok

ogółem

o zasięgu

międzynarodowym

z IF

suma IF

2010

323

105

99

205,128

2011

404

116

112

240,280

2012

253

123

120

272,480

2013

206

112

107

202,468

2014

204

109

103

268,571

2015

2161

1222

118

255,834

 

1 w tym 3 artykuły w których  autorzy z IMP występują jako ‘collaborators’
2 118 z IF + 1 zagraniczna bez IF + 3 ‘collaborators’ = 122

Publikacje pracowników IMP z impact factor: 

Wykaz publikacji z IF 2015
Wykaz publikacji z IF 2014

Wykaz publikacji z IF 2013

Wykaz publikacji z IF 2012

Wykaz publikacji z IF 2011

Wykaz publikacji z IF 2010


Wejście do bazy publikacji pracowników IMP – Baza PUB

Wejście do bazy publikacji pracowników IMP – Portal Wiedza  

 

Nasze wydawnictwa
Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka
Copyright © 2008 IMP