Deklaracja poparcia

04.02.2016 Dyrektor Instytutu, prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński podpisał deklarację poparcia dla „Europejskiej Karty Naukowca” oraz „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. Tym samym dołączył do grona instytucji naukowo-badawczych
i akademickich uznających wartość zasad zawartych w Karcie i Kodeksie i zobowiązał się
do ich stosowania.

Lista europejskich instytucji, które już zadeklarowały poparcie dla inicjatywy KE znajduje się
na poniższej stronie: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/charterAndCode#P.

Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Celem zasad „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” będących częścią strategii Komisji Europejskiej Human Resources Strategy for Researchers jest  tworzenie przyjaznego środowiska pracy naukowej i transparentnych zasad rekrutacji pracowników naukowych, co w efekcie prowadzi do zwiększania atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Promowanie doskonałości naukowej obejmuje stworzenie odpowiedniego środowiska badań, szkoleń oraz rozwoju kariery naukowej, a także promowania wartości mobilności. 
http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/kina21620b8c_pl.pdf

Instytucje działające w sferze B+R (np. instytuty badawcze, uczelnie, przedsiębiorstwa)
oraz organizacje finansujące badania, które wdrożą zasady „Europejskiej Karty Naukowca”
i „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” do swoich wewnętrznych regulacji zostają wyróżnione przez Komisję Europejską  poprzez  nadanie im logo "HR Excellence in Research". KE promuje również takie instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.  

 

 

Proces wdrażania zasad Karty i Kodeksu rozpocznie się od przeprowadzenia szczegółowej analizy zgodności wewnętrznych działań, regulacji oraz procedur z tymi wskazanymi w Karcie
i Kodeksie.  Na tej podstawie określone zostaną mocne i słabe strony funkcjonowania IMP. Dalsza poprawa zasad będzie w pełni zgodna z celami strategicznymi i bieżącymi planami rozwoju Instytutu.

Lista polskich instytucji, posiadających logo „HR Excellence in Research”

 

ZapiszZapisz
Nasze wydawnictwa
Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka
Copyright © 2008 IMP