Dyrekcja Instytutu | Rada Naukowa | Kadra naukowo-badawcza

Dyrektor
prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

prof. dr hab. med. Wojciech Hanke

Zastępca Dyrekto
ra ds. Medycznych

i Rozwoju Kadr Naukowych
prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska

 

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr inż. Barbara Jurewicz

 

 

Zastępca Dyrektora ds. Innowacji
i Wdrożeń

mgr Kamilla Szcześniak

Nasze wydawnictwa
Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka
Copyright © 2008 IMP