Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera

ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź
Sekretariat:
tel.: (48) 42 631 45 02
tel.: (48) 42 631 45 04
fax: (48) 42 656 83 31
e-mail: impx@imp.lodz.pl 
 
Dyrektor
prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński
tel. 42 631 45 02

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

prof. dr hab. med. Wojciech Hanke
tel. 42 631 45 65

Zastępca Dyrektora ds. Medyczny
ch

i Rozwoju Kadr Naukowych

prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
tel. 42 631 45 20

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
mgr inż. Barbara Jurewicz
tel. 42 631 48 48 

Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Wdrożeń

mgr Kamilla Szcześniak
tel. 42 631 46 88

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
dr Danuta Ligocka
tel. 42 631 48 03


Pełnomocnik Dyrektora ds. Informatyki
mgr inż. Agnieszka Zdziarska
tel. 663 426 620


Zespół informatyków
mgr inż. Dariusz Kozajda
tel. 42 631 46 94

Pełnomocnik Dyrektora ds. Dozymetrii
dr Joanna Domienik
tel. 42 631 45 29

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
dr Elżbieta Korzeniowska
tel. 42 631 46 86

Zakład Epidemiologii Środowiskowej

prof. dr hab. med. Wojciech Hanke
tel. 42 631 45 65

Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii

prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz
tel. 42 631 45 83

Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy

dr Dorota Merecz-Kot
tel. 42 631 45 93

Laboratorium Badań Produktów Leczniczych
i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP
dr Joanna Piasecka-Zelga
tel. 42 631 46 53

Zakład Toksykologii i Kancerogenezy
dr hab. med. Maciej Stępnik, prof. IMP
tel. 42 631 46 26

Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska
prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz
el. 42 631 46 26
Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki
dr hab. Edyta Reszka, prof. IMP
tel.: 42 631 46 27
e-mail: edyta.reszka@imp.lodz.pl

Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego
prof. dr hab. Sławomir Czerczak
tel. 42 631 47 02

Zakład Ochrony Radiologicznej

prof. dr hab. Marek Zmyślony
tel. 42 631 45 48

Zakład Zagrożeń Fizycznych

dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska, prof. IMP
tel. 42 631 45 22

Dział Zarządzania Wiedzą
dr Jolanta Przyłuska
tel. 42 631 47 09

Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego
prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa
tel. 42 631 47 69


Klinika Toksykologii
dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP
tel. 42 631 47 51

 
Klinika Audiologii i Foniatrii
prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
tel. 42 631 45 20
Rejestracja pacjentów tel. 42 631 47 29

Dział Farmacji Szpitalnej
mgr Anna Stejskał
tel. 42 631 47 79

Pełnomocnik do spraw praw pacjentów
dr med. Jacek Rzepecki
tel. 42 631 47 67

Ośrodek Kształcenia Lekarzy w zakresie Zdrowia Publicznego
dr med. Andrzej Marcinkiewicz
tel. 42 631 48 40

Dział Finansowo-Księgowy
mgr Karina Michałowska
tel. 42 631 48 58 

Dział Administracyjno-Techniczny
mgr inż. Michał Majek
tel. 42 631 48 60

Dział Zamówień Publicznych i  Zaopatrzenia
mgr Paulina Tomczak
tel. 42 631 45 33

Dział Zarządzania Projektami, Innowacji i Wdrożeń
mgr Kamilla Szcześniak
tel. 42 6314 688

Sekcja Organizacji Szkoleń
Elżbieta Stodulska
tel. 42 631 46 80

Sekretariat
lic. Teresa Borowiecka
tel. 42 631 45 02

Dział Zarządzania Kadrami
mgr Aleksandra Piotrowska
tel 42 631 45 10

Oficyna Wydawnicza

mgr Katarzyna Rogowska
tel. 42 631 47 18

Audytor Wewnętrzny
mgr Monika Kalinowska
tel. 42 631 45 09

Radca Prawny
mgr Mariusz Marusiński
tel. 42 631 45 12

Inspektor ds. bhp
mgr Ewa Ogrodnik
tel. 42 631 45 17

Inspektor ds. ppoż.
Inspektor ds. obronnych
inż. Andrzej Berner
tel. 42 631 48 63

Ośrodek Współpracy z ŚOZ (WHO Collaborating Centre)
mgr Piotr Sakowski
tel. 42 631 46 76


Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej
Osób Niepełnosprawnych
p. o. prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa
tel. 42 631 47 69Nasze wydawnictwa
Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka
Copyright © 2008 IMP