Dzierżawa analizatora wraz z dostawą odczynników | Zakup i dostawa produktów leczniczych oraz środków dezynfekcyjnych dla IMP 2016 | Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych | Wykonanie prac remontowo adaptacyjnych w pomieszczeniach Kliniki Audiologii i Foniatrii | Świadczenie usług ochrony osób i mienia | Zakup i dostawa detektorów termoluminescencyjnych oraz obudowy do detektorów | Świadczenie usług transportu medycznego dla Instytutu Medycyny Pracy | Skład oraz przygotowanie do publikacji internetowej i druku czasopisma IJOMEH wydawanego przez IMP | Zakup i dostawa wysokorozdzielczego spektrometru mas z analizatorem mas | Dostawa zestawu platform siłowych | Modernizacja i adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych Pracowni Biochemii i Monitoringu Środowiskowego | Druk oprawa dostawa czasopism | Przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych w ramach realizacji projektu | Świadczenie usług związanych z przygotowaniem całodziennego wyżywienia z uwzględnieniem diet i kaloryczności | Zakup i dostawa środków czystości | Konserwacja systemów wentylacji klimatyzacji | Usługa utrzymania porządku i czystości wewnątrz budynków Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. | Wykonanie prac remontowo adaptacyjnych w pomieszczeniach należących do oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi | Druk, oprawa i dostawa kwestionariuszy i broszur | Zakup i dostawa środków opatrunkowych, plastrów i rękawic jednorazowych dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. | Konserwacja systemów wentylacji klimatyzacji oraz wymiana filtrów | Zakup i dostawa odczynników i sprzętu zużywalnego do analizatora Viva i gazometru Cobas b221.2016 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi | Zakup i dostawa gazów technicznych i medycznych dla IMP w Łodzi wraz z dzierżawą butli | Druk oprawa dostawa czasopism i broszur | Modernizacja i adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych Pracowni Monitoringu Biologicznego wraz z dostawą mebli laboratoryjnych | Ochrona budynków i mienia Instytutu Medycyny Pracy | Zakup i dostawa środków czystości dla IMP w Łodzi. | Zakup i dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi | Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym | Zorganizowanie i obsługa 2,5 - dniowej międzynarodowej konferencji naukowej w dniach 19-21 maja 2016 r. | Zakup i dostawa testów do diagnostyki alergii dla IMP | Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych | Modernizacja i adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych Pracowni Monitoringu Biologicznego | Świadczenie usług kurierskich i pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym


Usługa utrzymania porządku i czystości wewnątrz budynków Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

 

Termin składania ofert: 20.06.2016 godzina 10:00 ulega zmianie na :22.06.2016 godzina 10:00 ulega zmianie na 24.06.2016 godzina 10:00

Termin otwarcia ofert; 20.06.2016 godzina 11:00 ulega zmianie na: 22.06.2016 godzina 11:00 ulega zmianie na 24.06.2016 godzina 11:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ  z załącznikami

Wzór umowy - załącznik nr 10

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 16.06.2016

Treść zapytań i odpowiedzi z dnia 16.06.2016

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 16.06.2016

Załącznik nr 4 - MODYFIKACJA z dn.16.06.2016

UWAGA !!!!!!!!!!!!!!

Modyfikacja treści SIWZ -17.06.2016

Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy -MODYFIKACJA 17.06.2016

UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia.20.06.2016

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 20.06.2016

Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy -MODYFIKACJA 20.06.2016

Informacja o wynikach postępowania

 

Nasze wydawnictwa
Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka
Copyright © 2008 IMP