Dzierżawa analizatora wraz z dostawą odczynników | Zakup i dostawa produktów leczniczych oraz środków dezynfekcyjnych dla IMP 2016 | Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych | Wykonanie prac remontowo adaptacyjnych w pomieszczeniach Kliniki Audiologii i Foniatrii | Świadczenie usług ochrony osób i mienia | Zakup i dostawa detektorów termoluminescencyjnych oraz obudowy do detektorów | Świadczenie usług transportu medycznego dla Instytutu Medycyny Pracy | Skład oraz przygotowanie do publikacji internetowej i druku czasopisma IJOMEH wydawanego przez IMP | Zakup i dostawa wysokorozdzielczego spektrometru mas z analizatorem mas | Dostawa zestawu platform siłowych | Modernizacja i adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych Pracowni Biochemii i Monitoringu Środowiskowego | Druk oprawa dostawa czasopism | Przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych w ramach realizacji projektu | Świadczenie usług związanych z przygotowaniem całodziennego wyżywienia z uwzględnieniem diet i kaloryczności | Zakup i dostawa środków czystości | Konserwacja systemów wentylacji klimatyzacji | Usługa utrzymania porządku i czystości wewnątrz budynków Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. | Wykonanie prac remontowo adaptacyjnych w pomieszczeniach należących do oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi | Druk, oprawa i dostawa kwestionariuszy i broszur | Zakup i dostawa środków opatrunkowych, plastrów i rękawic jednorazowych dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. | Konserwacja systemów wentylacji klimatyzacji oraz wymiana filtrów | Zakup i dostawa odczynników i sprzętu zużywalnego do analizatora Viva i gazometru Cobas b221.2016 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi | Zakup i dostawa gazów technicznych i medycznych dla IMP w Łodzi wraz z dzierżawą butli | Druk oprawa dostawa czasopism i broszur | Modernizacja i adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych Pracowni Monitoringu Biologicznego wraz z dostawą mebli laboratoryjnych | Ochrona budynków i mienia Instytutu Medycyny Pracy | Zakup i dostawa środków czystości dla IMP w Łodzi. | Zakup i dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi | Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym | Zorganizowanie i obsługa 2,5 - dniowej międzynarodowej konferencji naukowej w dniach 19-21 maja 2016 r. | Zakup i dostawa testów do diagnostyki alergii dla IMP | Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych | Modernizacja i adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych Pracowni Monitoringu Biologicznego | Świadczenie usług kurierskich i pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym


Świadczenie usług kurierskich i pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

Termin składania ofert: 30 grudnia 2015 r. do godz. 11:00

ulega zmianie na 12 stycznia 2016 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 30 grudnia 2015 r. godz. 12:00

ulega zmianie na: 12 stycznia 2016 r. godz. 12: 00

Dokumenty do pobrania:

SIWZ z załącznikami

Załącznik nr 1a do oferty - formularz asortymentowo - cenowy dla pakietu nr I (usługi kurierskie)

Załącznik nr 2a do oferty - formularz asortymentowo - cenowy dla pakietu nr II (usługi pocztowe)

ogłoszenie o zamówieniu

treść zapytań i wyjaśnień do SIWZ 23.12.2015 r.

informacja o modyfikacji SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik nr 1 po modyfikacji 23 12 2015

Załącznik nr 5 po modyfikacji 23 12 2015

Załącznik nr 5a po modyfikacji 23 12 2015

Treść zapytań i wyjaśnień do SIWZ cz. II 30 12 2015

Informacja o modyfikacji SIWZ 30 12 2015

SIWZ z załącznikami po modyfikacji 30 12 2015 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30 12 2015

Zamawiający informuje, iż w wyniku modyfikacji nie uległa zmianie treść załącznika nr 1a do oferty (pakiet nr I) oraz załącznika nr 2a do oferty (pakiet nr II)

treść zapytań i wyjaśnień cz. III 07.01.2016  

informacja o modyfikacji SIWZ 07 01 2016

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07 01 2016

SIWZ po modyfikacji 07 01 2016

informacja 08 01 2016

Informacja o unieważnieniu postępowania pakiet nr I - świadczenie usług kurierskich

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet nr II - świadczenie usług pocztowych

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pakiet nr II

Nasze wydawnictwa
Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka
Copyright © 2008 IMP