Bazy dostępne w sieci IMP | Full Text Finder | EBSCO | Elsevier | INFONA | PBL | JCR | Lex Polonica | MEDIP2000 | Nauka | Oxford | PUB | PubMed | Scopus | Springer | TOXINZ | Wiley | WoS | Ogólnodostępne bazy pełnotekstowe | Bazy bibliograficzne | Inne bazy


Bazy dostępne w sieci IMP

Serwis BHP – zawiera akty prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny prac. Dostęp do bazy na hasło (do pobrania w Bibliotece)

Lex Polonica – kompleksowy serwis prawny z zakresu prawa polskiego i unijnego. Dostęp do bazy na hasło (do pobrania w Bibliotece)

EBSCO – zestaw kilkunastu wielodziedzinowych baz firmy EBSCO

Science Direct – baza czasopism wydawnictwa Elsevier

SpringerLink baza czasopism wydawnictwa Springer

Czasopisma elektroniczne
                                                                                   

Wiley InterScience czasopisma połączonych wydawnictw Wiley i Blackwell

Oxford University Press (OUP) – kolekcja czasopism wydawnictwa Oxford

Yours Journals Ovid  – archiwalna prenumerata czasopism elektronicznych

SCOPUS – baza bibliograficzno-abstraktowa z cytowaniami 

Web of Science pakiet wielodziedzinowych baz abstraktowo-bibliograficznych zawierających tzw. indeks cytowań

Journal Citation Reports- baza czasopism naukowych indeksowanych przez Thomson Reuters posiadających Impact Factor

INFONA – Portal Komunikacji Naukowej

Wirtualna Biblioteka Nauki dostęp do wielodziedzinowych źródeł bibliograficznych i pełnotekstowych w ramach krajowej licencji akademickiej  

  • Nature – zawiera artykuły z nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, ścisłych i ekonomicznych. Czasopismo to posiada od lat jeden z najwyższych wskaźników impact factor na świecie.
  • Science – posiada jeden z najwyższych wskaźników impact factor wśród czasopism z dziedziny biologii molekularnej, genetyki, fizyki, biologii, biochemii, botaniki i zoologii, immunologii oraz badań kosmosu.

CEON Biblioteka Nauki umożliwia dostęp do największych w Polsce zbiorów cyfrowych zasobów naukowych: Wirtualnej Biblioteki Nauki, dostępnej dla wszystkich instytucji akademickich w Polsce, oraz polskich baz bibliograficznych, abstraktowych i pełnotekstowych z różnych dziedzin wiedzy w otwartym dostępie.

TOXINZ to najobszerniejsza dostępna baza zawierająca aktualne, wyczerpujące i wiarygodne informacje na temat substancji trujących, toksyn i zalecenia odnośnie postępowania w przypadku zatruć. Baza zawiera ponad 190 000 dokumentów na temat substancji chemicznych, produktów farmaceutycznych i trujących roślin. TOXINZ to idealne narzędzie dla studentów, badaczy, specjalistów ds. toksykologii i zatruć, pracowników medycznych itp. Zawartość bazy obejmuje: 6 500 protokołów leczenia, 30 000 produktów farmaceutycznych, 160 000 produktów handlowych i artykułów gospodarstwa domowego, kryteria interwencji z uwzględnieniem okresu obserwacji, przedmiotowe i podmiotowe objawy toksyczności, toksyczne i terapeutyczne działanie leków.

Nasze wydawnictwa
Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka
Copyright © 2008 IMP