Nowości 2016 | Nowości 2015


NOWOŚCI  2016

1. Noszczyk W.(red.): Dzieje medycyny w Polsce T.1-2. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015 
2. Gryglewski R.: Historia medycyny jako przedmiot badań i nauczania w krakowskim środowisku uniwersyteckim w latach 1809-1914. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015
3. Grycner S.: Polityka zdrowotna. Warszawa: CeDeWu.pl, 2015 
4. Filipiak M.(red.): Diagnoza psychologiczna. Kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2015  
5. Mączyńska A.: Higiena rąk w placówkach medycznych: przewodnik krok po kroku: wdrożenie strategii Światowej Organizacji Zdrowia. Bielsko-Biała: α-medica press, 2015 
6. Król T.: Prawo autorskie. Zmiany w 2015 i 2016 roku. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2015   
7. Szeszenia-Dąbrowska N.: Choroby zawodowe w 2014 roku. Łódź: Oficyna Wydawnicza MA, 2015
8. Marek K.: Pylice płuc. Sosnowiec: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, 2014
9. Dunkley C.: Teaching clients to use mindfulness skills. A practical guide. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014  
10. Farmakopea Polska. T. 1-2. Wyd. X. Warszawa: LUMINA Grupa Wydawnicza, 2014
11. Jabłoński P.: Dopalacze : skala zjawiska i przeciwdziałanie. Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2014   
12. Włodarczyk W.C.: Współczesna polityka zdrowotna. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2014  
13. Lewicki L.(red.): Istotne aspekty bhp. Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki, 2014 
14. McCaslin D.L.: Electronystagmography/videonystagmography. San Diego: Plural Publishing, 2013      
15. Kushida C.A.(ed.): Encyclopedia of sleep. Vol. 1-4. Amsterdam: Elsevier, 2013
16.  Burch V.: Mindfulness for health. A practical guide to relieving pain, reducing stress and restoring wellbeing. London: Piatkus, 2013  
17. Williams J.M.G.(ed.): Mindfulness: diverse perspectives on its meaning, origins and applications. London: Routledge, 2013   
18. Dodson R.F.(ed.): Asbestos. Risk assessment, epidemiology, and health effects. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2011  
19. Gross H.: Sanctioning pregnancy: a psychological perspective on the paradoxes and culture of research. London: Routledge, 2007 
20. Hart O.: The haunted self: structural dissociation and the treatment of chronic traumatization. New York: W. W. Norton & Company, 2006  

Nasze wydawnictwa
Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka
Copyright © 2008 IMP